Etiketa honen artxiboa: 13396

Lurmen, Eliseo Gil eta Idoia Filloyri desegokia iruditzen zaie gose greba une honetan

Iruña Veleia 13396 eda jan lo“Iruña-Veleia argitzearen aldeko gose-grebalariak” gose-grebari ekingo diote uztailaren 23an. Lurmenek bere desadostasuna agertu du.

Horren aurrean, Lurmeneko Eliseo Gilek eta Idoia Filloyk gutun bat kaleratu dute Ama Atan ekintza horrekiko beren desadostasun osoa adieraziz. Hauxe dio:

NOTA DE PRENSA
Por la presente, los abajo firmantes, en su propio nombre y en representación de Lurmen, ante la convocatoria de una huelga de hambre a través de Euskararen Jatorria, para forzar la petición de excavaciones y dataciones en relación a las controvertidas piezas con grafitos de Iruña-Veleia, manifiestan con rotundidad su total y absoluto rechazo y desmarque ante semejante iniciativa, entendiéndola del todo improcedente.

Entendemos que se trata, por el contrario, de una cuestión que debiera hallar su resolución, única y exclusivamente por métodos científicos y que no justifica, en modo alguno, que nadie ponga en riesgo su salud y su vida por ello. Además, la cuestión de los grafitos está aún en vía judicial, pendiente de la resolución de recurso ante la Audiencia Provincial y, entendemos, que esta iniciativa podría interpretarse como una indeseada injerencia que rechazamos igualmente.

PRENTSA OHAR honen bidez, behean sinatzen dutenek, beren izenean eta Lurmen ordezkatuz, Euskararen Jatorriaren bidez gose-greba egiteko deialdia dela eta, Iruña-Veleiako grafitodun pieza eztabaidagarriei buruzko indusketak eta datazioak egitera behartzeko, irmoki adierazi dute erabat arbuiatzen dutela eta, ekimen horren aurrean, erabat desegokitzat jotzen dutela.

Gure ustez, aitzitik, arazo hori metodo zientifikoen bidez bakarrik ebatzi beharko litzateke, eta ez du justifikatzen, inola ere, inork bere osasuna eta bizitza arriskuan jartzea horregatik. Gainera, grafitoen auzia oraindik auzibidean dago, Probintzia Auzitegian errekurtsoa ebazteko zain, eta, gure ustez, ekimen hori nahi gabeko esku-sartze gisa interpreta liteke, eta guk ere uko egiten diogu.
Idoia Filloy Nieva – Eliseo Gil Zubillaga

SOS-Iruña Veleia eta Martin Ttipiak ere laster emango dute beren iritzia.

AIEN = aihen = mahatsondo. Iruña Veleian 2 ostraka. Orpustan eta Miguel Thomson.

AIEN X IESUS TA: Cristo y la vid en un grafito vasco de Iruña Veleia. Miguel Thomson. Ama Ata

AIEN = AIIIN => aihen. 2 ostraka Iruña Veleian:

13364 2005-4-4 geure “ata” zutan / Reinu “Iesus” ta / egin badi zur
13396a AI II,I ó N II,I / I, LIIIO, / GI, MAI / IIDA, IAN / SVT I?  (Eskerrik asko ORPUSTAN web )

13364 2. lerroan: Reinu   ala AIIIN = AIEN = mahatsondo = “sarment, vigne”
13364 Reinu
Idatzita omen dago: AIEN X IESUS TA = mahatsondoa X IESUS da =AIEN X IESUS da = Biblia Joan 15, 1 eta Joan 15, 5.

Iesus Krist Gure Iaunaren Testamentu BerriaJoanes Leizarraga.1571
KAP. XV:          1 Ni naiz aihen egiazkoa, eta ene Aita da mahastizaina
5 Ni naiz aihena, zuek xirmenduak

13396 AI III: AIHEN “sarment, vigne” (Orpustan)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 13396 Aien eda ian lo 20
LA LANGUE BASQUE AU MOYEN AGE (IXe-XVe siècles) par Jean-Baptiste ORPUSTAN Professeur à l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux III . Annexe. Du basque médiéval au basque antique: les inscriptions de Veleia-Iruña en Alava. (265. orria)

13339a (akatsa 13396) LEIO “fenêtre” (sans aspiration intervocalique: voir ci-dessus, de
même ATHE peut-être “porte”), MAI (de même) très certainement pour
MAHI “table”, mot dialectal et usuel de base, qui ne serait pas dans ce cas
un emprunt au latin magide “maie”, où alors très précoce, et dont la forme
moderne quasi officielle MAHAIN serait un composé comme il semble
probable. Ces deux mots sont séparés par GI qui fait penser à OGI
“pain”, d’autant plus qu’il sont suivis de EDA pour EDAN “boire,
boisson”, sens et mot qu’implique forcément le terme suivant IAN
“manger, nourriture”, et comme le dernier mot est ZVTI “debout”, il y a
là comme une sorte de résumé du repas (devant la “fenêtre”?). La série
est précédée de AIE isolé: il suggère AIHEN “sarment, vigne” (présent en
toponymie médiévale) et serait ainsi une allusion indirecte au vin.

15924 2006-6-22 HAIIII / zutir / vola (Orpustan 272. orria)

15924 HAIII:
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Quelques mots isolés sur fragments sans relation contextuelle peuvent poser question: HAIE ou HAEI (15924) serait en basque moderne un démonstratif pluriel incomplet ou tronqué, avec (-K) ergatif ou nominatif “eux” (voir ci-dessus l’absence du suffixe -K), ou lu HAEI (gravé HAIII) avec -I final de datif “à eux”; s’en rapproche EAE (13709b) plus difficile encore à analyser par le basque moderne. SUTI dans la suite évoquant un repas (13396a: voir ci-dessus) peut se comprendre comme une forme suffixée de ZUT “dressé”, soit comme 273 273 radical verbal (le basque moderne aurait l’impératif ZUTI HADI “lèvetoi”), soit comme une forme d’élatif en -(T)I (comme en souletin moderne) au lieu de -(T)IK ou de partitif servant de participe perfectif. Le même élément est au fragment 15924 sur trois lignes HAEI (ou HAIE: voir ci-dessus) ZUTIR VOLA: dans ZUTIR le -R semble plus clair que le -K qui a été proposé aussi, mais il ne serait explicable que comme le début d’autre chose, peut-être de l’adlatif -RA (oztera- “à l’ost” au XIVe siècle), tandis que ZUTIK “en position dressée, debout” serait identique au basque moderne. Le dernier mot VOLA rappelle le latin volare “s’envole” en forme impérative, peut-être au sens de “se hâter” (“hâtetoi”?), ce qui s’accorde à l’idée de “se dresser” sans rendre pour autant la formule intelligible.

13396 eda ian lo Iruña Veleia duintasunez. Xabier Otsoa de Alda. Berria

13396 eda ian lo13396 eda ian lo Iruña Veleia duintasunez. Xabier Otsoa de Alda. Berria.

“…Txostenean inskripzioetan metal modernoak daudela adierazten da, horiek herdoildu gabe daudela eta inskripzioek zarakarrak mozten dituztela, eta, antza denez, horiek dira beharrezko arrazoiak grafitoak egin berritzat jotzeko. Hala ere, gogora dezagun analitika gainetiko azterketa batera mugatu dela, non ez herdoildutako metalak agertzea lotu dakieke piezek agertu zirenetik hona jasandako manipulazioek utzitako hondakinei, piezak ordutik esku askotatik pasatu baitira. Era berean, gogora dezagun, Madariaga irakasle eta EHU-UPVren batzordekideak aztertutako piezetan (laborategi honetan aztertu direnak horietako batzuk direlarik) ez ziren metal horiek agertzen; beraz, norbaitek jarri behar izan ditu hor behin Lurmenek materiala entregatu eta gero. Zarakarren ebaketei dagokienez, askatutako material gisa azalduko lirateke, piezen garbiketa prozesuan gertatutakoa. Izan ere, ez dago mozketa jarraiturik, baizik eta aldizkako material askatua. Bitxia da, baina grafitoen barruan oraindik ez moztutako jalkiera geratzen den tokietan esaten da osteko betegarria dela, baina, susmagarria bada ere, ez da bere konposaketa aztertzen hori frogatzeko.”

13396a 2005-6-21 ne,l  / IIIo,  / gi,mai, / eda, ian / suta .

13396b 2005-6-21 eda / ian /  lo,

13396 Ostrakabase Sos Iruña Veleia

13396 eda ian lo 5 urte eta gero argazkia argitaratu dute

13396a 2005-6-21 ne,l  / IIIo,  / gi,mai, / eda, ian / suta .

13396b 2005-6-21 eda / ian /  lo,

13396 Ostrakabase Sos Iruña Veleia

13396 eda ian lo ostraka ospetsu eta ezezagunari San Ferminetan kamiseta atera zioten eta atzo bineta, nahiz eta bere irudia argitaratu gabe egon; orain 5 urte eta gero azkenean “esklusibaz” argitaratu  dute argazkia denok ikusi eta jakin dezagun zertaz hitzegiten ari garen, alegia, zoldaz (kostraz) estalitako ostraka bat dela, duela 1700 urte euskaraz idatzitakoa:

13396 eda ian lo
13396 eda ian lo


13396 eda ian lo

13396 eda ian lo. Irudirik gabe kamiseta eta bineta duen ostraka ezezaguna

13396a 2005-6-21 ne,l  / IIIo,  / gi,mai, / eda, ian / suta .

13396b 2005-6-21 eda / ian /  lo,

13396 eda ian lo. Iruña Veleiako ostraka ospetsua eta ezezaguna, San Ferminetan kamiseta eta orain bineta… lastima 5 urte eta gero oraindik publikoki inork ez duela ikusi.

13396 eda ian lo

13396 eda ian lo: Iruña Veleian duela 1700 urte euskaraz idatzitako ostraka errespetagarria ez hurrengoa, kamiseta atera zioten eta batzuk “aberastu” ziren euskara zaharraren kontura, bost urte baino gehiago igaro dira eta oraindik ez dute ostrakaren irudirik argitaratu, nahiz eta Arabako Foru Aldundiaren eskutan dagoen… benetan lotsagarria.

13396 ostrakaren beste aurpegia argitaratu zuten eta egia esan ez du ematen batere “faltsua”, irakurtzea ere kostatzen baita. Ea noiz argitaratzen duten “eda ian lo” ospetsuaren irudia, uste dut merezi dugula. Aski da zentsura, sasi frogak eta analisi tuneatuak 5 urte ostean. Aski da.

13396a 2005-6-21 ne,l  / IIIo,  / gi,mai, / eda, ian / suta .

13396b 2005-6-21 eda / ian /  lo,

13396 eda ian lo

13396 eda ian lo : 5 urte eta gero irudirik gabeko ostraka

13396 eda ian lo: Iruña Veleian duela 1700 urte euskaraz idatzitako ostraka errespetagarria ez hurrengoa, kamiseta atera zioten eta batzuk “aberastu” ziren euskara zaharraren kontura, bost urte baino gehiago igaro dira eta oraindik ez dute ostrakaren irudirik argitaratu, nahiz eta Arabako Foru Aldundiaren eskutan dagoen… benetan lotsagarria.

13396 ostrakaren beste aurpegia argitaratu zuten eta egia esan ez du ematen batere “faltsua”, irakurtzea ere kostatzen baita. Ea noiz argitaratzen duten “eda ian lo” ospetsuaren irudia, uste dut merezi dugula. Aski da zentsura, sasi frogak eta analisi tuneatuak 5 urte ostean. Aski da.

13396a 2005-6-21 ne,l  / IIIo,  / gi,mai, / eda, ian / suta .

13396b 2005-6-21 eda / ian /  lo,

13396 eda ian lo

Iruña Veleia Jan edan lo duintasunez. Hirinet. Xabier Otsoa de Alda

Iruña Veleia edan jan lo. Hirinet. Josean Bueno