Etiketa honen artxiboa: ur

Sexuaren isla euskal izenetan duela 1700 urte?

13368 Iruña VeleiaEztabaida piztu duen artikulua argitaratu du Euskaltzaindiak, izenak eta sexua:

Sexuaren isla euskal izenetan. Euskaltzaindia.

Euskaltzaindia Argian.

Izen asko azaltzen dira duela 1700 urteko Iruña Veleiako ostraketan.
Ostraka euskaldunetan ere izen batzuk:

Sexuaren isla duela 1700 urteko euskal izenetan?

DENOS, BETI, NEU, AMET, NEUR, GORI, IRI, CORNE, ELOSI, MIRTO, OUSTA, GANIS, LAHIDA, IVAN, EI, IAMEK, LORE, ERIA, AUDIA, UR, LUR, ILAR, SU, GIUSALE, ISA, MONO, LAIKE, LIBIA, ANA, BER, EL, IRI, URDIN, ISAR, Polita, Zuri, Ogia, Pyra, MARCU, DEIDRE, MEIDA, MIEDA, NANATA, PRIE, DIADA, RIANO, HACATE, DIDO, KASSANDRA… Alios, Berna, Caesar, Cai, Creusa, Dalia, Dardan, Delia, Diana, Didia, Ferox, Haiei, Iai, Ilina, Isis, Laeida, Laieda, Lea, Macahi, Naia, Ramases, Ramses, Ursi, Veleia, Voloia,…

17194

GANIS O V

Iruña Veleian bi grafito argitaratu dituzte azken 6 urtetan: Veleian ara eta FQ FRA UR ELA. Biek euskaldunak ematen dute.

Iruña Veleia VR

Azken 6 urtetan bi grafito argitaratu dituzte Iruña Veleian: Veleian ara (genitibo euskalduna?) eta FQ FRA UR ELA (duumviri), biek euskaldunak ematen dute.

FQ FRA / UR ELA
Ofizialki: F Q FRA / V “IR” FLA

Nuevo fragmento de inscripción procedente de Veleia (Iruña de Oca, Álava) con posible expresión de un magistrado local. Pilar Ciprés, Julio Nuñez y Joaquín Gorrotxategi. (Pdf sarean).
Iruña Veleia VR 3UR” gehiago daude Iruña Veleian eta inguruko aztarnategietan Arkaian, Heredian, Gaztelu plaza Iruñean eta Irunen.
11037 UR (Iruña Veleia)
11037 UR (Sos Iruña Veleia)
UR (Iruña Veleia , 18 Elorza 1975)
UR (Heredia Araba)
UR Arkaia
UR Gaztelu plaza Iruñea Pamplona
UR Heredia

11037 UR Iruña Veleia
UR=> U IR

UR = U IR hipotesi berri hau (duumviri) Google-tik atera dute, alegia, hemendik aurrera euskarazko UR guztiak, U IR irakurri beharko omen dira:

Azken 6 urtetan Iruña Veleian argitaratu dituzten bi “ostraka” tamainagatik oso handiak dira metrokoak (23*100 zm), zer egin dute ostraka txikiekin?

Iruña Veleian azken 6 urtetan bakarrik irakurri dituzte metroko ostrakak?

Zergatik ez dituzte ostraken irudiak argitaratzen? Veleia Nuñez

Arkeoikuska Iruña Veleia, Julio Nuñez 2010, 2011, 2012, 2013… 2014, 2015… 1,7 milioi €

Iruña Veleia 2016
Iruña Veleia Arkeoikuska Julio Nuñez  2010, 2011, 2012, 2013… 1,7 milioi €. (sarean)

Arkeoikuska 2013
Arkeoikuska 2012
Arkeoikuska 2011
Arkeoikuska 2010

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus
http://www.araba.eus/publicar/Veleia/

1,7 milioi € balio dute Iruña Veleiako azken 6 urteko argitalpen hauek?

Filloyk VR(?) transkribitzen du Heredian

Filloyk Herediako bere txostenean 2. ostraka VR(?) transkribitzen du (6. orria), baina ez du ostrakaren itzulpenik egiten. “Ur” euskaraz “ur” da euskaldun guztiok dakigun bezala eta Iruña-Veleian “ur” ere idatzita dago ostraka batzuetan.

El Basurero Tardorromano de Heredia (Álava) Material Epigráfico. Idoia Filloy (6. orria)

No 2. Dos fragmentos que desarrollan el perfil casi completo de un pequeño
plato, posiblemente del tipo TSHT 72. Presenta borde de tendencia reentran-
te, labio ligeramente apuntado y 68 mm. de diámetro; cuerpo troncocónico
que se une al borde mediante una carena en la que se ubica el punto de máxi-
mo diámetro del recipiente. Fondo posiblemente plano con 45 mm. de diá-
metro. Altura: 19,5 mm. Presenta restos de un grafito epigráfico VR(?), en
su superficie exterior.

2 Ur (Heredia)
2 ur

Euskara Heredian ere UR

Arabako Heredia herrian azaldu da ere euskara zaharra Iruña-Veleian bezala:

2 Ur (Heredia)
2 ur

Beste aukera batzuk ere badaude jakina, urdin, urte,  Ursula, ursi, urso, ursae, ursinus… Iruña-Veleian bezala.

Iruña-Veleian ere UR batzuk daude 11037, 11343, 17077 UR+, 13397 urdin, 15147 urdin, 15925 urte, 16365 urte, 15920 ur+

10599 Urso, 10871 Ursula, Ursinus, Ursae, 11320 AVR?

El Basurero Tardorromano de Heredia (Álava) Material Epigráfico. Idoia Filloy