Etiketa honen artxiboa: mahatsondoa

AIEN X IESUS TA = mahatsondoa JESUS da. Biblia Joan 15, 5. Ama Ata

13364 Iruña Veleia

AIEN X IESUS TA: Cristo y la vid en un grafito vasco de Iruña Veleia. Ama Ata

Gorrotxategik eta Lakarrak 13364 hemen irakurri zuten:

13364 2005-4-4 geure “ata” zutan / Reinu “Iesus” ta / egin badi zur

2. lerroan: Reinu “Iesus” ta /                                                      eta faltsutzat salatu.

13364 Reinu

Idatzita omen dago:

AIEN X IESUS TA = mahatsondoa X IESUS da =AIEN X IESUS da = Biblia Joan 15, 1 eta Joan 15, 5.

Iesus Krist Gure Iaunaren Testamentu BerriaJoanes Leizarraga.1571
KAP. XV:          1 Ni naiz aihen egiazkoa, eta ene Aita da mahastizaina
        2 Nitan fruktu ekarten eztuen xirmendu guzia, kenzen du: eta fruktu ekarten duen guzia, xahutzen du, fruktu gehiago ekar dezanzat.
        3 Ia zuek xahu zarete nik erran drauzuedan hitzagatik.
        4 Zaudete nitan eta ni zuetan: xirmenduak berak frukturik bereganik ezin ekar dezakeen bezala, baldin aihenean ezpadago: ezeta zuek ere baldin nitan ezpazaudete.
5 Ni naiz aihena, zuek xirmenduak: nor baitago nitan, eta ni hartan, hark ekarten du fruktu anhitz: ezen ni gabe deus ezin daidizue.

Biblia euskaraz Joan 15, 5: “Ni naiz mahatsondoa eta zuek aihenak”.

Xabier Lete “Neguaren zain”:  

Ez nau larritzen azken orduan
Arnasa galdu beharrak
Bide xumea hesituaren
Amildegiaren larrak…
Ardo berriak onduko ditu
Mahastietan aihen zaharrak
Gure oraina arrazoiturik
Beste batzuren biarrak.

Eskerrik asko Miguel Thomson, Ama Ata.