Ostraka salatuak Gorrotxategi 68

Gorrotxategi 22-6-2008, Iturria: http://drop.io/jo_ta_ke

Guztira 1.035 multzo epigrafiko, 993 ostraka (< 2005-2006) euskaraz 65 ostraka gehi 71 grafito 136 guztira. Latinez 900 bat, batzuk grekeraz daude.

Gorrotxategik “salatzen” ditu guztira 68 ostraka, guztien  % 6 bakarrik. Latinezko ostraka salatuak 34 (% 3) eta 35 euskaraz (% 25) .

1.- Latinezko ostrakak gehi inskripzioak 900 bat. Gorrotxategik salatzen ditu 34 bakarrik, % 3 alegia. Konklusioa da Iruña Okako latinezko ostrakak benetakoak direla estatistikoki. Ez du ematen oso zaila hauek estudiatzea, gehienak hitz bakarra dute zalantzan:

10771 “” “jupiter”

10942 si

10942 no

11019 VIRGUNII MIIO CUORII

11139 JUPITIIR / IUPIII – VIINUS PATH(-) / VIINUS IIT / ENEAS / JULIO A. / EUPATHIIS

11258 si/no

11261 juli

11293 Deidre Pau

11417 VARRON / IRGILI / OR

11422 >> Necio o Riamo

11426 tacito seme horacio virgilo salust

11429 (3 puska) PEREFONE* PROSEFINA* ARTEMIS*DIANA*/ HADES*PLUTON*CRONOS* SATURNO* E(-) / (-A) POLO*FEBO*EROS*CUPIDO*BAC(-)/ (-) EFESTOS*VULCANO*DEME(TER) / (-D)IONISO*BACO*HERA*I(-) / (-HE)STIA*VESTA*G(-)SCULAPIO*P(-) / (-)IUPITER(-) / (-)ADE…

11429 PEREFONE*PROSERFINA*ARTEMIS*DIANA / HADES*PLUTON*CROMOS*SATURNO*E(-) / (-)POLO*FEBO*EROS*CUPIDO*BAC(-) / EFESTOS*VULCANO*DEME(TER) / (D)IONISO*BACO*HERA*I(-) / (-HE)STIA*VESPA*G(-) / (-)SCULAPIO*P(-)IUPITER(-) (-)ADE(-)

11429 pluton

11461 varron

11530 pluton

11530 —- marrak

11530 a/ X separatzeko

11530 b ROMULO – TITO. TAC(I)O -NUMA / POMPILIO – TULIO HOSTI(LIO) / TARQUINO PRISC(O)

11530 IUNO*DIANA*MINIIRVA*POSIIRPINA / (-) VIISTA*CIIRIIS*IISCULAPIO*BACO / (-) MORFIIO*SYLVANO*IANO / POMONA* PLUTON

11530 ROMULO – TITO TACIITO – NUMA / POMPILIO – TULIO HOSTI (LIO) / TARQUINO PRISC(O) // IUNO X DIANA X MINIIRVA X POSIIRAN VIISTA X CIIRIIS X IISCULAPIO X BACO / MORFIIO X SYLVANO X IANO / POMONA X PLUTON

11530 ROMULO-TITO TAC(I)O-NUMA / POMPILIO-TULIO HOSTI(PIO) / TARQUINO PRISC(O)

11709 THEATRO // SIINIICA / SOCRATIIS / VIRGILIO / +IISCART(-)

(UE 51144 sektore 5 itxita)

11709 b THEATRO

11811 CII(RN)ITUR

11811 HOMO PRIIPONIT / SIID DIIUS DISPONIT

12099 DEIDRE RIIA

12108 Kalbarioa Rip (UE 51144 sektore 5 itxita)

12341

12377 ab absurdo

12379 IUPITER / MARTII / CIIRIIS
12384 ABISUS ABISUM / INVOCAT
12388 RAMASIIS SIITI FILIO

12390 AD MAIOREM / DIII GLORIAM

12390 AMICUS CIIRTUS IN / RII INCERTA

12394 si vis pacem para iustitiam

12396 OMNIA VINCIT CUM DUA VINCIT / AMOR

12431 beata pauperu spiritu BICATI PAUDERO / SPIRITU

12501 Deidre

13352 b (-) CTAVIO-AV

Ostraka euskaldunak (Gorrotxategik ematen ditu latinak bezala):

13374a IIISUS / YA FIL(-) / MIRIA(-) EX-VIR(-)

13374b (-) SAMU (-) / (-) VIILII(-) / (-) ATHII….

13374 a —- marrak

13374 b (-) SAMU(-)

13380_1 MARIO CAYO MAXIMO PONTIFICII //

13380_2 SAMUII IIISUS NIITO / VIILIIIAN / PATHIIR PONTIFICII

13397 Ostraka agrafitatua

16362_1 (grekeraz anexo 4) parentesis

16362_2

16363 (parentesis)

16365_1 neu laiki / (ῆλlos) na / XI urte tu / veleian gori bisi na / esta /

16365_2 velei NO / VVA baina / OSO,V poli /  ta  NIIV / RII ATA / araina / arrapa


2.- Ostraka euskaldunak 65 gehi 71 grafito, guztira 136.

Gorrotxategik salatzen ditu 35, % 25 alegia, proportzio ikaragarria. Ez du ematen oso zaila hauek aztertzea, (oso sinpleak dira) eta analisi batzuk egitea.

Iturria: http://drop.io/jo_ta_ke

13411b EL NEU / GIATU LA    (Lakarra)

Esquero   (Lakarra)

12108 “”” komatxoak kalbarioa rip (UE 51144 sektore 5 itxita)

13356 mateo / ivan / marcos 13356 JUAN edo IVAN MATIIO

13361 nere “ata”

13362 –tu laike (Lakarra) 13362 SAMUIILL “YAVHII” FILI

13364 egin badi – zur -reinu

13364 reinu

13367 ian / ta / edan / denoc

13368 denoc / zure / naia – ioshe – miriam

13370 mirian

13371 “Yavhe” ZUTAN IZANA

13373 ioshe galimatea – mirian 13373 IOSHII GALIMATIIA

13374 Samu / Velei / athe / dan – miria

13374 (-) SAMU (-) / (-) VIILII(-) / (-) ATHII….

13374 a —- marrak

13374 b (-) SAMU(-)

13374 IIISUS / YA FIL(-) / MIRIA(-) EX-VIR(-)

13380 iesus pather – cayo 13380 MARIO CAYO MAXIMO PONTIFICII //

13380b SAMUII IIISUS NIITO / VIILIIIAN / PATHIIR PONTIFICII

13382 israel sara issaal

13383 ieshu

13385 ieshu – mer an

13393 Lura Mona

13395 Sua

13397 … neure / zeure / iev – urdin zuri gori beta aros ber

13412 zuene (Lakarrak ere)

13666 neu

13971 erre ta su

14624 …ison …marit

15656 jan

15910 neure / ama ro / man / ilta cis / tiana

15912 neure ata / gau ilta

15920 neu XII / urt tu

15921 oso lagun

15922 NIIV CORNII ESKON

15923 miria ama + XII

15925 neu

15931 veleian oso lagun Marcus

15955 sarah

16362 neu

16364 neu veleian gori bisi na

16365_1 neu laiki / (ῆλlos) na / XI urte tu / veleian gori bisi na / esta /

16365_2 velei NO / VVA baina / OSO,V poli /  ta  NIIV / RII ATA / araina / arrapa

1.-  Ostraken irudiak:

2.- Ostraken irudiak II

Iturria eta eskubideak:

http://www.alava.net/msginet2/Veleia/

http://www.alava.net/msginet2/Informes/Veleia_Inf_40.pdf