Etiketa honen artxiboa: polita

Sexuaren isla euskal izenetan duela 1700 urte?

13368 Iruña VeleiaEztabaida piztu duen artikulua argitaratu du Euskaltzaindiak, izenak eta sexua:

Sexuaren isla euskal izenetan. Euskaltzaindia.

Euskaltzaindia Argian.

Izen asko azaltzen dira duela 1700 urteko Iruña Veleiako ostraketan.
Ostraka euskaldunetan ere izen batzuk:

Sexuaren isla duela 1700 urteko euskal izenetan?

DENOS, BETI, NEU, AMET, NEUR, GORI, IRI, CORNE, ELOSI, MIRTO, OUSTA, GANIS, LAHIDA, IVAN, EI, IAMEK, LORE, ERIA, AUDIA, UR, LUR, ILAR, SU, GIUSALE, ISA, MONO, LAIKE, LIBIA, ANA, BER, EL, IRI, URDIN, ISAR, Polita, Zuri, Ogia, Pyra, MARCU, DEIDRE, MEIDA, MIEDA, NANATA, PRIE, DIADA, RIANO, HACATE, DIDO, KASSANDRA… Alios, Berna, Caesar, Cai, Creusa, Dalia, Dardan, Delia, Diana, Didia, Ferox, Haiei, Iai, Ilina, Isis, Laeida, Laieda, Lea, Macahi, Naia, Ramases, Ramses, Ursi, Veleia, Voloia,…

17194

GANIS O V

Polita: Iruña Veleia, Nicolao Landuchio 1562 eta Lazarraga

Koenraad Van den Driessche TA

Alguien me señala la presencia de ‘polita’ en el Diccionario de Nicolao Landuchio de 1562 aparentemente elaborado en Vitoria y escrito en la variante del euskera alavés:

polida cosa: gauça polita

polida cosa: gauça galanta

y al reves gauça polita: polida cosa

Con el ‘Arçai polita’ de Lazarraga (de la misma época) ya son dos ejemplos de que se utilizó la palabra ‘polita’ en una semántica aparentemente muy cerca a la que puede ser la de Veleia, ya en los primeros textos extensos en el euskera del sur/oeste.

Polita Lazarragaren testuetan http://klasikoak.armiarma.com/lazarraga/

XVI-XVII mendekoak eta hegoaldekoan:

10. Orrialdea aurrea

“erançun eusten manera onetan arçai polita yc jaquingo doc eçe guec goaçela Dueroco riberara çegaiti ençun dogu eçe Silvero derechan arçai batec dabela lucha”

Gaurko grafian: “erantzun eusten manera onetan: artzai polita ik jakingo dok eze guek goazela Dueroko riberara zegaiti entzun dogu eze Silvero deretzan artzai batek dabela lutxa…”

Polita Iruña Veleian:

16365a 2006-6-28 neu laiki / (ῆλlos) na, / XI urte tu / Veleian / gori bisi ta, / esta

16365b 2006-6-28 Velei no / vva, baina / osou poli / ta, neu / re ata / araina / arrapa
16365 polita

16365b 2006-6-28 Velei no / vva, baina / osou poli / ta, neu / re ata / araina / arrapa